top of page
Architect

autoCAD

 
 

επαγγελματικές εκπαιδεύσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

SeekPng.com_autocad-logo-png_9877606.png

Το AutoCAD είναι το Νο1 λογισμικό σχεδίασης και αποτελεί το βασικό πρόγραμμα παραγωγής τεχνικών σχεδίων όλων των τύπων στον κόσμο.

Είναι μία ολοκληρωμένη σειρά δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης που βοηθάει όλες τις φάσεις της σχεδίασης από τα προσχέδια, την τοπογραφική ανάλυση, τη σχεδίαση, τον φωτορεαλισμό και την παρουσίαση του μοντέλου μας μέσω της κίνησης που μας παρέχεται
στο εν λόγω πρόγραμμα. 
Τέλος αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για τη δημιουργία αρχείων
CAD (Computer Aided Design) και αποτελεί απαραίτητο προσόν για μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών.


Χρησιμοποιείται από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μηχανικούς, καλλιτέχνες αλλά και 3D printing specialists για τη δημιουργία σχεδίων.

 

Με το πρόγραμμα σπουδών της intered μπορείτε να μάθετε τον άριστο χειρισμό του AutoCAD
και να αποκτήσετε επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Αρχιτέκτονες

 • Πολιτικούς Μηχανικούς

 • Μηχανολόγους

 • Πολεοδόμους

 • Τοπογράφους

 • Γραφίστες

 • Ηλεκτρολόγους

 • Μηχανικούς Σχεδίασης

 • Βιομηχανικούς Σχεδιαστές

 • Φοιτητές σχολών αρχιτεκτονικής

 • Φοιτητές σχολών δομικών έργων

 • 3D printing enthusiasts

 • Διακοσμητές εσωτερικών/εξωτερικών χώρων

 • όσους επιθυμούν να δημιουργούν ακριβή 
  και ρεαλιστικά σχέδια στον Η/Υ τους για D.I.Y κατασκευές

pngegg.png

autoCAD 2D

 
 

Η ενότητα απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέλουν να εξοικειωθούν
με την χρήση του προγράμματος και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης στις δυο διαστάσεις. Δεν επικεντρώνεται σε κάποιο είδος σχεδίασης αλλά απευθύνεται σε όλα τα είδη της τεχνικής σχεδίασης. 

 

ΥΛΗ AUTOCAD 2D​

 • Διάταξη Περιβάλλοντος Εργασίας – Workspaces

 • Άνοιγμα - εναλλαγή - κλείσιμο σχεδίων

 • Δημιουργία νέου σχεδίου

 • Αποθήκευση σχεδίου

 • Τα πρότυπα σχέδια (Templates) και η χρήση τους

 • Πλοήγηση στο σχέδιο με zoom & pan

 • Επιλογή αντικειμένων στο AutoCAD

 • Διαγραφή αντικειμένων

 • Σχεδίαση αντικειμένων, προσδιορισμός θέσης στο επίπεδο, βοηθήματα σχεδίασης.

 • Σχεδιαστικές μονάδες

 • Χρήση του βοηθήματος OSNAP (Object Snap – έλξη σε αντικείμενα)

 • Χρήση του βοηθήματος OTRACK (Object Snap Tracking – Ιχνηλάτηση από OSNAP)

 • Βασικές εντολές επεξεργασίας αντικειμένων (Modify) και λοιπές σχεδίασης (Draw)

      Εντολές: Rotate, Scale, Stretch, Offset, Polyline, Explode, Arc, Polygon, Ellipse, Spline Trim, Extend, Mirror Fillet, Chamfer, Break, Join, Point, Divide, Measure, Array

 • Επεξεργασία Διαγραμμίσεων (Hatch Edit)

 • LAYER (Επίπεδα σχεδίασης) και οι υπόλοιπες ιδιότητες (Properties) αντικειμένων

 • Εργαλειοθήκη INQUIRY (Συλλογή πληροφοριών)

 • Εμβαδομετρήσεις στο AUTOCAD

 • Κείμενα (TEXT) στο AUTOCAD

 • BLOCK - XREF και βιβλιοθήκες συμβόλων

 • Διαστασιολόγηση (DIMENSIONS)

 • Εισαγωγή εικόνων, αντικειμένων OLE και υπερσυνδέσμων (Menu Insert)

 • Εκτυπώσεις από χώρο «Μοντέλου» (Model Space)

 • Εκτυπώσεις από χώρο «χαρτιού» (Paper Space)

pngegg.png
1.jpg

διάρκεια προγράμματος: 25 Ώρες 
ημερολογιακή διάρκεια: 2 μήνες
παραδοσιακή διδασκαλία + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ολιγομελή τμήματα)

autoCAD 3D

 
 

Η ενότητα των τριών διαστάσεων "AutoCAD 3D" έρχεται να καλύψει τις ανάγκες
των σύγχρονων σχεδιαστών στην τρισδιάστατη σχεδίαση στον χώρο.

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να δημιουργεί τρισδιάστατα  μοντέλα οποιασδήποτε κατασκευής ή οποιασδήποτε ιδέας , να τα παρουσιάζει ρεαλιστικά με εικόνες ή video και να παράγει κατασκευαστικά σχέδια με πλήρη ακρίβεια.

 

Η ύλη είναι προσαρμοσμένη για όλες τις ειδικότητες:
Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς,
Κατασκευαστές και γενικά όλους τους σχεδιαστές που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του κορυφαίου σχεδιαστικού προγράμματος του κόσμου.

ΥΛΗ AUTOCAD 3D​

 • Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και τα Συστήματα Συντεταγμένων

 • Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης

 • Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από δισδιάστατων σχήματα

 • Δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων

 • Σχεδιαστικές Απόψεις & Αξονομετρική Απεικόνιση

 • Σχεδίαση στο χώρο, Σύνθεση σημείων, Φίλτρα

 • Δημιουργία Επεξεργασία και τροποποίηση στερεών

 • Τρισδιάστατες γραμμές, πολυεδρικές επιφάνειες

 • Ορθές προβολές, Προοπτική απεικόνιση

 • Δημιουργία 2d όψεων & τομών

 • Χώρος μοντέλου και χαρτιού

 • Φωτορεαλιστικές απόψεις

 • Φωτισμός – Απλές και Φωτομετρικές πηγές - Σκίαση

 • Υλικά: Επιλογή, Αντιστοίχηση, Δημιουργία βιβλιοθηκών και Τροποποίηση

 • Ρύθμιση Προβολής υλικών

 • Ρύθμιση περιβάλλοντος, Ηλιος ,Ουρανός και φόντο

 • Walk Throughs &Animation

 • Εκτύπωση

pngegg (3).png
3.jpg
3.jpg

διάρκεια προγράμματος: 25 Ώρες 
ημερολογιακή διάρκεια: 2 μήνες
παραδοσιακή διδασκαλία + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ολιγομελή τμήματα)

Tablet Design
Στην intered θα μάθεις να χειρίζεσαι το AutoCAD γρήγορα, αξιόπιστα
και πάνω από όλα με την εγγύηση των 20 χρόνων εμπειρίας μας.​​

Το πρόγραμμα υλοποιείται από καθηγητές με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία
στο AutoCAD σε 2D αλλά και 3D και είναι σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για εξετάσεις πιστοποίησης.

το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης

Εικόνα1.png
ECDL.jpg
εκδήλωση ενδιαφέροντος

σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Εκπαιδευτικός Όμιλος.png
bottom of page