top of page
Architect
autocadarchitecture.png

autoCAD Architecture

 
 

η αρχιτεκτονική επέκταση του autoCAD

Εκτός από τα γνωστά δισδιάστατα αντικείμενα του AutoCAD
έχουμε και αρχιτεκτονικά (Τοίχοι, Πόρτες, Παράθυρα, Πλάκες, Στέγες, Σκάλες κ.λπ.)
τα οποία και ακολουθούν τους κανόνες σχεδίασης του AutoCAD.

H σχεδίαση είναι ταυτόχρονα δισδιάστατη και τρισδιάστατη,
ανάλογα με την απεικόνιση του κτιρίου από την οποία προκύπτουν τομές, όψεις, προοπτικά, ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ακόμα και κίνηση.

Πλεονεκτήματα:

 • Άμεση τρισδιάστατη σχεδίαση. Με τις δεδομένες tool palletes του AutoCAD Architecture  μπορείτε να εισάγετε έναν τοίχο στο σχέδιό σας τόσο απλά όσο απλά θα “τραβούσατε” μία γραμμή σε ένα απλό Autocad. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του έργου.

 

 • Γρήγορος σχεδιασμός χρησιμοποιώντας έτοιμα αντικείμενα όπως τοίχοι, πόρτες και παράθυρα που συμπεριφέρονται όπως και τα αντίστοιχα πραγματικά. Κάθε τέτοιο αντικείμενο περιλαμβάνει τις ιδιότητες του και οι αλλαγές πλέον είναι πολύ εύκολες.

 

 • Δημιουργία λεπτομερών σχεδίων στα οποία απεικονίζονται σύνθετοι τοίχοι (με αναλυτική λεπτομέρεια μονώσεων και τοιχοποιίας), παράθυρα, κιγκλιδώματα, σκάλες, στέγες, λεπτομέρειες και δομικά στοιχεία τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

 

 • Συνεργασία μεταξύ των αντικειμένων δίνοντας στην ουσία τη δυνατότητα να ενημερώνονται αυτόματα μετά από την οποιαδήποτε επέμβασή μας.

 

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε κάθε είδους πίνακα τα δεδομένα του οποίου προέρχονται κατευθείαν από το σχέδιο. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν συνδεδεμένοι με τα σχέδια σας για να ενημερώνονται σε αλλαγές που κάνετε.

autoCAD Architecture

 
 

Ελληνική προσαρμογή

Η ελληνική προσαρμογή είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με την αντίστοιχη έκδοση AutoCAD Architecture. Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής με έτοιμες ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελληνικές προδιαγραφές χρήσης. Για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει να σχεδιάζει άμεσα σε μετρικό σύστημα, με μονάδες μέτρησης μέτρα, να εισάγει τοίχους, πόρτες, παράθυρα τα οποία έχουν προκαθορισμένες διαστάσεις και χαρακτηριστικά όπως χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, τα σχέδια δημιουργούνται σε αντίστοιχες στρώσεις με αντίστοιχη εμφάνιση κ.α.

 

Φωτορεαλισμός με το Autocad Architecture

Το AutoCAD Architecture χρησιμοποιεί τον renderer “Mental Ray” για την παραγωγή των φωτορεαλιστικών εικόνων o οποίος χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών όπως είναι τα 3DS MAX, Autodesk Maya, Autodesk Softimage κ.ά.
οπότε τα αποτελέσματα που παράγονται είναι εφάμιλλα ως προς την ποιότητα της εικόνας.

Τα εργαλεία του προγράμματος σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε απλές ή σύνθετες τεχνικές φωτισμού ώστε να κάνουν τις σκηνές να μοιάζουν σαν φωτογραφίες.

Η νέα αυτή δυνατότητα σας βοηθάει στην γρήγορη και ποιοτική δημιουργία παρουσιάσεων.

Ύλη

Η εφαρμογή βοηθάει στη ταχύτερη σχεδίαση κατόψεων, την άριστη οργάνωση των σχεδιαστικών και κτιριακών δεδομένων, επιταχύνει σημαντικά τη δημιουργίας τρισδιάστατου μοντέλου αφού αυτό γίνεται ταυτόχρονα με τη δισδιάστατη σχεδίαση, επιταχύνει σημαντικά την τεκμηρίωση με αυτοματισμούς όπως είναι οι αυτόματες δυναμικές διαστάσεις και σύμβολα, τα οποία ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση αλλαγής του σχεδίου ή της κλίμακας εκτύπωσης, την αυτόματη δημιουργία τομών, όψεων κ.ά.

 • Εισαγωγή - Περιβάλλον του προγράμματος

 • Εισαγωγή στις προχωρημένες δυνατότητες
  της άμεσης αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

 • Σχεδίαση Τοίχων

 • Προσθήκη ανοιγμάτων, θυρών, παραθύρων

 • Σκάλες

 • Κάγκελα

 • Πλάκες

 • Στέγες

 • Βιβλιοθήκη τρισδιάστατων αντικειμένων

 • Βιβλιοθήκη συμβόλων τεκμηρίωσης

 • Όψεις & Τομές

 • Προοπτικά

 • Δημιουργία κάμερας

 • Δημιουργία περιπάτου

 • Εμβαδά – Χώροι

 • Προ μετρήσεις - Δημιουργία πινάκων υλικών και επιμετρήσεων

 • Δημιουργία βίντεο παρουσίασης του έργου

 • Εκτυπώσεις

διάρκεια προγράμματος: 15 Ώρες 
ημερολογιακή διάρκεια: 1 μήνας
παραδοσιακή διδασκαλία + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ολιγομελή τμήματα)

Architects at Work
Στην intered θα μάθεις να χειρίζεσαι το AutoCAD γρήγορα, αξιόπιστα
και πάνω από όλα με την εγγύηση των 20 χρόνων εμπειρίας μας.​​

Το πρόγραμμα υλοποιείται από καθηγητές με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία
και είναι σχεδιασμένο ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα τους συμμετέχοντες
για την αγορά εργασίας.
5.jpg
4.jpg
Εκπαιδευτικός Όμιλος.png
bottom of page