top of page

word expert

Δουλεύω καθημερινά με το Word και το γνωρίζω καλά.
Αυτό όμως δεν μου αρκεί. Θέλω να ολοκληρώνω την εργασία μου στο μισό χρόνο απ’ ότι τώρα. Να δημιουργώ έγγραφα που κανείς άλλος γύρω μου δεν μπορεί.
Θέλω να ξεχωρίζω όχι απλώς να γνωρίζω.

Business Meeting

Εφόσον η καθημερινότητά μου περιλαμβάνει την δημιουργία ή επεξεργασία εγγράφων,
αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για μένα. Το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στο Word θα μου επιτρέψει να αναβαθμίσω σημαντικά τις γνώσεις μου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Γραμματείς

  • Δικηγόρους

  • Καθηγητές

  • Μηχανικούς

  • Οικονομολόγους

  • Στελέχη Επιχειρήσεων

  • Συγγραφείς

  • Συμβολαιογράφους

  • Στελέχη και Υπαλλήλους Γραφείου

  • Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

πόσες ώρες χρειάζομαι ?

Θα χρειαστώ από 35 έως 50 ώρες εκπαίδευσης που καλό είναι να τις μοιράσω
μέσα σε μια περίοδο ενός έως δύο μηνών.
Η κατανόηση της γνώσης είναι μια διαδικασία που λειτουργεί σταδιακά
και πρέπει να δώσω στον εαυτό μου αυτό το περιθώριο.

Κάθε ώρα εκπαίδευσης σήμερα θα με γλιτώσει από αμέτρητες ώρες αναζήτησης
και καθυστέρησης αύριο.
Είναι μια επένδυση χρόνου που θα μου επιστραφεί στο πολλαπλάσιο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μου. Αν θέλεις να γίνεις expert στο Word αυτό θα χρειαστεί προσπάθεια.
Οι γνώσεις προχωρημένου επιπέδου στο Word απαιτούν κάποιο χρόνο.

που γίνεται η εκπαίδευση ?

Μπορώ να εκπαιδευτώ είτε στο σπίτι μου είτε δια ζώσης στα εργαστήρια της intered μέσω ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας με την υποστήριξη καθηγητών.

 

Και στις δύο περιπτώσεις έχω την δυνατότητα να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου
στον δικό μου χρόνο και στον δικό μου ρυθμό πάντα σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο του προγράμματος

προαπαιτούμενες γνώσεις

Εφόσον έχω αποκτήσει γνώσεις δουλεύοντας με το Word
στην προσωπική ή επαγγελματική μου ζωή μπορώ να παρακολουθήσω αυτή τη σειρά των μαθημάτων.
Ακόμα καλύτερα θα είναι αν έχω παρακολουθήσει την σειρά μαθημάτων του βασικού επιπέδου.
 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή επανάληψη ή υπενθύμιση κάποιων γνώσεων
που θεωρούνται βασικού επιπέδου αλλά είναι πολύ σημαντικές.
Όμως πρόκειται για προχωρημένο επίπεδο (expert) συνεπώς οι γνώσεις του βασικού επιπέδου θεωρούνται γενικά δεδομένες.

Αναλυτικά - Κατάλογος Μαθημάτων

1 :: Εφέ κειμένου

2 :: Απόσταση και θέση χαρακτήρων

3 :: Προχωρημένη μορφοποίηση γραμματοσειράς           

4 :: Χρήση και διαχείριση έτοιμων μπλοκ δόμησης           

5 :: Δημιουργία μπλοκ δόμησης

6 :: Οι συλλογές αυτόματο κείμενο και γρήγορα τμήματα            

7 :: Αυτόματη διόρθωση και αυτόματη αντικατάσταση  

8 :: Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή καταχωρήσεων αυτόματης αντικατάστασης 

9 :: Πρακτικές εφαρμογές της αυτόματης αντικατάστασης           

10 :: Αντικατάσταση χαρακτήρων – Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση   

11 :: Εφαρμογές σε λίστες – Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση 

12 :: Περιγράμματα και εσοχές – Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση        

13 :: Γλωσσικός έλεγχος

14 :: Διάστιχο, διάστημα και εσοχές παραγράφων           

15 :: Χήρες/Ορφανές γραμμές και διατήρηση με τα επόμενα      

16 :: Διατήρηση γραμμών παραγράφου, αλλαγή σελίδας, αυτόματη αλλαγή σελίδας πριν από παράγραφο      

17 :: Περιγράμματα και σκίαση παραγράφου και κειμένου          

18 :: Περιγράμματα σελίδας      

19 :: Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στηλών πίνακα και αυτόματη μορφοποίηση           

20 :: Περιθώρια και απόσταση κελιών, κατανομή γραμμών και στηλών  

21 :: Στοιχίσεις πίνακα και κελιών. Προσανατολισμός κειμένου 

22 :: Εργασία με μεγάλους πίνακες         

23 :: Περιγράμματα και σκίαση πίνακα 

24 :: Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

25 :: Μετατροπή πίνακα σε κείμενο και το ανάποδο       

26 :: Ταξινόμηση σε πίνακες      

27 :: Υπολογισμοί σε πίνακες     

28 :: Σχεδίαση αυτόματων σχημάτων     

29 :: Δημιουργία και χρήση καμβά σχεδίασης    

30 :: Ομαδοποίηση αντικειμένων            

31 :: Διάταξη αντικειμένων        

32 :: Πλέγμα

33 :: Στοίχιση και κατανομή       

34 :: WordArt και Equation Editor            

35 :: Υδατογράφημα     

36 :: Προσαρμογή, περικοπή και συμπίεση εικόνας         

37 :: Αναδίπλωση κειμένου        

38 :: Εισαγωγή στα πλαίσια κειμένου     

39 :: Σύνδεση πλαισίων κειμένου             

40 :: Σύνδεση εικόνας στο έγγραφο        

41 :: Δημιουργία φύλλου εργασίας του Excel μέσα στο έγγραφο

42 :: Ενσωμάτωση και σύνδεση φύλλων εργασίας του Excel        

43 :: Ενσωμάτωση και σύνδεση αντικειμένων γενικά      

44 :: Σύνδεση ή ενσωμάτωση δεδομένων (ειδική επικόλληση)   

45 :: Εργασία με γραφήματα στο Word 

46 :: Λεζάντες σε εικόνες             

47 :: Πως λειτουργούν οι ετικέτες στις λεζάντες

48 :: Μετακίνηση λεζαντών και αυτόματες λεζάντες       

49 :: Εισαγωγή στις φόρμες του Word    

50 :: Ιδιότητες στοιχείων ελέγχου και προστασία φόρμας             

51 :: Φόρμες με στοιχεία ελέγχου παλαιού τύπου            

52 :: Κατανόηση και εισαγωγή πεδίων  

53 :: Ενημέρωση, επεξεργασία και κλείδωμα πεδίων      

54 :: Δημιουργία στυλ χαρακτήρα, παραγράφου και συνδεδεμένου        

55 :: Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τα στυλ    

56 :: Τροποποίηση και διαγραφή στυλ  

57 :: Ιδιαίτερες εφαρμογές των στυλ      

58 :: Μορφοποίηση κειμένου κατά την επικόλληση        

59 :: Λίστες πολλαπλών επιπέδων           

60 :: Μορφοποίηση λιστών πολλαπλών επιπέδων            

61 :: Αυτόματα αριθμημένα κεφάλαια και παράγραφοι με τις λίστες πολλαπλών επιπέδων          

62 :: Ενότητες   

63 :: Περισσότερα για τις ενότητες          

64 :: Κεφαλίδες και υποσέλιδα σε μονές, ζυγές και πρώτη σελίδα             

65 :: Κεφαλίδες και υποσέλιδα ανά ενότητα       

66 :: Κεφαλίδες και υποσέλιδα ανά ενότητα με διαφορετικές μονές, ζυγές ή πρώτες σελίδες        

67 :: Στήλες        

68 :: Διάρθρωση εγγράφου        

69 :: Πρωτεύοντα έγγραφα με εισαγωγή δευτερευόντων εγγράφων        

70 :: Πρωτεύοντα έγγραφα με δημιουργία δευτερευόντων εγγράφων    

71 :: Διαχείριση δευτερευόντων εγγράφων μέσα στο πρωτεύον έγγραφο             

72 :: Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή σχολίων       

73 :: Εμφάνιση σχολίων και σχόλια από πολλούς χρήστες             

74 :: Παρακολούθηση αλλαγών

75 :: Κλείδωμα παρακολούθησης αλλαγών, τρόποι εμφάνισης και εκτύπωσης αλλαγών

76 :: Εισαγωγή στους πίνακες περιεχομένων      

77 :: Ρυθμίσεις παραγωγής πινάκων περιεχομένων         

78 :: Πίνακες εικόνων και λεζαντών        

79 :: Μορφοποίηση πινάκων περιεχομένων       

80 :: Εισαγωγή απλών ευρετηρίων          

81 :: Κύριες, δευτερεύουσες καταχωρήσεις και παραπομπές ευρετηρίων             

82 :: Αυτόματη σήμανση, επεξεργασία και μορφοποίηση ευρετηρίων    

83 :: Υποσημειώσεις      

84 :: Σημειώσεις τέλους

85 :: Μετατροπή, μεταφορά, αντιγραφή και μορφοποίηση υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους      

86 :: Εισαγωγή στους σελιδοδείκτες       

87 :: Σελιδοδείκτες σε ευρετήρια και υπερσυνδέσεις      

88 :: Εισαγωγή στις παραπομπές             

89 :: Τύποι παραπομπών             

90 :: Εισαγωγή βιβλιογραφίας  

91 :: Διαχείριση πηγών βιβλιογραφίας  

92 :: Προέλευση δεδομένων για την συγχώνευση αλληλογραφίας            

93 :: Επεξεργασία αρχείου προέλευσης δεδομένων για την συγχώνευση αλληλογραφίας

94 :: Ταξινόμηση και απλά κριτήρια στην συγχώνευση αλληλογραφίας  

95 :: Ταξινόμηση και εισαγωγή κριτηρίων στα αρχεία προέλευσης δεδομένων   

96 :: Δημιουργία μακροεντολών

97 :: Μακροεντολές αποθηκευμένες σε ένα έγγραφο     

98 :: Ο κώδικας των μακροεντολών και η διαχείρισή τους             

99 :: Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί ή συνδυασμό πλήκτρων       

100 :: Πρότυπα

101 :: Το προεπιλεγμένο πρότυπο normal.dotm

102 :: Προστασία εγγράφων      

103 :: Περιορισμός επεξεργασίας και μορφοποίησης εγγράφου

104 :: Σύγκριση και συνδυασμός εγγράφων        

105 :: Εισαγωγή κειμένου από εξωτερικά αρχεία              

106 :: Εκτύπωση              

107 :: Εύρεση και αντικατάσταση με ειδικές επιλογές και μορφοποίηση

108 :: Διατήρηση συνέπειας της μορφοποίησης και προσβασιμότητα εγγράφου

με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Word Expert
μπορείτε να πιστοποιηθείτε από τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ECDL μεμονωμένα
ή επιλέγοντας και τις υπόλοιπες 3 ενότητες για την απόκτηση της ολοκληρωμένης πιστοποίησης ECDL Expert  

το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης

ECDL.jpg
Εκπαιδευτικός Όμιλος.png
bottom of page