εφαρμογές γραφείου Ms Office

Τα προγράμματα του Microsoft Office αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για κάθε επιχείρηση, εκπαιδευτικό οργανισμό ή κρατικό φορέα.
Η γνώση χειρισμού προγραμμάτων όπως του Excel, του Word, ή της Access θεωρείται πλέον απαραίτητο εφόδιο για όλους μας.
Στην intered μπορείς να μάθεις το χειρισμό των πιο δημοφιλών εφαρμογών γραφείου, φτιάχνοντας μόνος σου το πρόγραμμα σου, σε μέρες και ώρες που σε εξυπηρετούν.

 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών οδηγούν στη λήψη επίσημης αναγνωρισμένης πιστοποίησης η οποία είναι απαραίτητη για διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π. καθώς και για την ιδιωτική αγορά εργασίας.

Programming
επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης:

Βασικό Επίπεδο 3 Ενοτήτων
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)

 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook)

 

Απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους, υποψήφιους για διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.
καθώς και για άτομα που ξεκινούν τώρα την ενασχόλησή τους με τις εφαρμογές γραφείου.

Πλήρης Εκπαίδευση Βασικού Επιπέδου
 • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)

 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)

 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook)

 • Βάσεις Δεδομένων (Access)

 • Παρουσιάσεις (Powerpoint)

 

Απευθύνεται σε φοιτητές, νέους πάνω από 18 ετών, ανέργους, και όσους επιθυμούν να έχουν ένα από τα πιο απαραίτητα εφόδια για αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ανώτερου Επίπεδου Εκπαίδευση, ( Proficiency IT)
 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)

 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook)

 • Βάσεις Δεδομένων (Access)

 • Παρουσιάσεις (Powerpoint)

Απευθύνεται σε επαγγελματίες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει άριστη γνώση χειρισμού του MS Office.

Στην intered μπορείς να επιλέξεις το επίπεδο που επιθυμείς να εκπαιδευτείς 
και να πιστοποιήσεις τις γνώσεις σου στους συνεργαζόμενους φορείς πιστοποίησης

© 2020-2021 by intered. |  Privacy Policy